Elektrická budúcnosť koncernu Stellantis

08.07.2021

Dňa 8.7.2021 sa konala oficiálna tlačová online konferencia, počas ktorej boli predstavené plány koncernu Stellantis spojené s nevyhnutnou elektrifikáciou modelového portfólia jednotlivých značiek a s ňou spojenými aktivitami. 

Finančná stabilizácia

Koncern Stellantis vznikol okrem iného za účelom podporiť globalizáciu, znížiť náklady na vývoj a rozšíriť portfólio jednotlivých značiek. Počíta sa so zvýšením ziskovosti plynúcej najmä z príležitostí synergie, teda zdieľania platforiem a komponentov. Optimalizácia počíta so znížením cien batérií a pokračujúcimi opatreniami vo výrobe a logistike a s využitím nových obchodných modelov.

Cieľ: Líder LEV - low emission vehicles

Do roku 2030 chce mař koncern Stellantis v európskej ponuke až sedemdesiat percentný podiel elektrických vozidiel, v prípade USA počíta v roku 2030 so štyridsať percentným podielom. Do roku 2035 bude preto investovaných až 30 miliárd eur do elektrifikácie. Koncern pritom chce investovať aj do výskumno vývojových aktivít, resp. procesov, ktoré majú zabezpečiť až 30 percentné zníženie nákladov na výskum a vývoj. 

Elektrifikácia aj pre úžitkové vozidlá

V oblasti úžitkových vozidiel chce koncern Stellantis upevniť svoje pozície na trhoch v Európe a Severnej Amerike. Zároveň sa bude usilovať stať sa svetovým lídrom v oblasti úžitkových vozidiel. S masívnejším rozšírením elektrifikácie medzi úžitkové vozidlá sa počíta v roku 2024. Zároveň bude predstavené úžitkové vozidlo na palivové články koncom roku 2021. 

Výroba batérií

Plán elektrifikácie Stellantis zahŕňa celý hodnotový reťazec. Stratégiou získavania batérií spoločnosti je zabezpečiť viac ako 130 gigawatthodín (GWh) kapacity do roku 2025 a viac ako 260 GWh do roku 2030. Potreby batérií a EV komponentov budú uspokojené celkovo piatimi "gigafabrikami" v Európe a Severnej Amerike. 

Spoločnosť Stellantis podpísala memorandum o porozumení s dvoma partnermi v procese spracovania lítia v Severnej Amerike a Európe s cieľom zabezpečiť udržateľné dodávky lítia označeného ako najdôležitejšiu surovinu pre batérie z hľadiska dostupnosti a tiež schopnosť integrovať lítium do dodávateľského reťazca. 

Okrem stratégií získavania zdrojov znížia náklady na batériu aj technické znalosti a výrobné synergie spoločnosti Stellantis. Cieľom je znížiť náklady na akumulátory elektrických vozidiel o viac ako 40 percent v rokoch 2020 až 2024 a o ďalších viac ako 20 percent do roku 2030. 

Optimalizácia batérií a životný cyklus

Pri znižovaní nákladov hrajú úlohu všetky aspekty akumulátora - optimalizácia celkového balíka, zjednodušenie formátu modulov, zväčšenie veľkosti článkov batérie a vylepšenie chémie batérií. 

Spoločnosť má v úmysle maximalizovať celú hodnotu životného cyklu batérie prostredníctvom opráv, repasovania, druhotného použitia a recyklácie, ako aj zabezpečiť udržateľný systém, ktorý uprednostňuje potreby zákazníkov a environmentálne záujmy.